Nabídka:
Základní škola Moutnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola a mateřská škola Moutnice, příspěvková organizace

adresa: Moutnice 113, 664 55 Moutnice

telefon:  544 248 546

e-mail:  zsmoutnice@centrum.cz 

webové stránky: www.zsmoutnice.skolniweb.cz

 

ředitelka školy:     Mgr. Marie Marešová

učitelé školy:        Mgr. Lenka Vojtěchová

                               Mgr. Renata Uhlířová

vychovatelka:       Ilona Strejčková

 

metodik primární prevence rizikových forem chování:  Mgr. Renata Uhlířová

 

konzultační hodiny pro žáky:  pondělí od 13:00 do 14:00 hodin

konzultační hodiny pro rodiče: vždy ve čtvrtek po předchozí telefonické domluvě