Nabídka:
Obecní samospráva

Zastupitelstvo obce

Ing. Antonín Vymazal        - starosta
Rostislav Dohnálek            - místostarosta
Mgr. Helena Dohnálková   - rada
Petr Novotný                      - rada
Ing. Radim Běloušek          - rada
Ing. Václav Ostrovský
Bc. Barbora Hrdá
Ing. Jaromír Čermák, Ph.D.
Mgr. Lenka Vojtěchová
Ing. Lucie Flajšingerová
Ing. Jana Drahonská
Ladislav Springinsfeld
Mgr. Jan Kaplan
Mgr. Marcela Klatovská
Bc. Miroslav Klatovský
 

         


Výbory a komise

Finanční výbor

předseda:   Ing. Václav Ostrovský
členové:      RNDr. František Vymazal, Bc. Barbora Hrdá

 

Kontrolní výbor

předseda:   Ing. Jaromír Čermák, Ph.D.
členové:      Mgr. Helena Dohnálková, Petr Novotný

 

Kulturní komise

předseda:   Lenka Dohnálková
členové:      Mgr. Lenka Vojtěchová, Martin Novotný, Petr Kohoutek, Ing. Lucie Flajšingerová