Nabídka:
Co kde vyřídím

Co kde vyřídím

Evidence obyvatel  ( přihlášení trvalého pobytu, potvrzení o trvalém pobytu, přidělení čísla popisného)

Obecní úřad Moutnice v úřední dny

 • Přihlášení trvalého pobytu: potřebujete mít platný občanský průkaz, v případě jeho ztráty pas. Dále vyplněný přihlašovací lístek, který obdržíte na úřadě. Současně s Vámi se dostaví i majitel nemovitosti taktéž s platným občanským průkazem. V případě více majitelů nemovitosti stačí pouze jeden z nich. Poplatek za přihlášení trvalého pobytu je 50,- Kč za dospělou osobu. Zároveň se při přihlášení platí i odpady.

 • Potvrzení o trvalém pobytu: potřebujete mít platný občanský průkaz, vyplněnou žádost, správní poplatek je 50,- Kč.

 • Přidělení čísla popisného: potřebujete platný občanský průkaz a kolaudační rozhodnutí.

 • Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel: mít sebou platný občanský průkaz a vyplněnou žádost, která se podepíše osobně na úřadě, správní poplatek je 50,- Kč za každou i započatou stranu.

 • Žádost o zapsání doručovací adresy: použije se v případě, kdy potřebujete mít jinou doručovací adresu než je váš trvalý pobyt, musíte mít platný občanský průkaz a vyplněnou žádost.

Žádost o zapsání doručovací adresy

Žádost o poskytnutí údajů z AISEO

Žádost o potvrzení trvalého pobytu

------------------------------------------------------------------------

Ověřování podpisů a listin

Obecní úřad Moutnice v úřední dny

- ověření podpisu ( legalizace ) : je potřeba mít platný OP, správní poplatek je 30,- Kč

- ověření listiny ( vidimace) : je potřeba mít originál listiny, kterou budete chtít ověřit, správní poplatek je 30,- Kč

  za každou i započatou stranu

-------------------------------------------------------------------------------------------

Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Obecní úřad Moutnice v úřední dny

Žádost

--------------------------------------------------------------------------------------------

CZECH POINT

Obecní úřad Moutnice v úřední dny

 • Výpisy z katastru nemovitostí: potřebujete znát katastrální území a číslo listu vlastnictví, na kterém se daná nemovitost nachází, správní poplatek je 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další i započatou stranu.

 • Výpisy z veřejného rejstříku (obchodní, spolkový aj.): je potřeba znát IČO organizace, správní poplatek je 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další i započatou stranu.

 • Výpisy z živnostenského rejstříku: je potřeba znát IČO organizace, správní poplatek je 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další i započatou stranu.

 • Výpisy z rejstříku trestu: mít sebou platný občanský průkaz, správní poplatek je 100,- Kč za výpis.

 • Výpisy z insolvenčního rejstříku: pokud se výpis bude týkat organizace, potřebujete znát její IČO, pokud Vaší osoby mít sebou platný občanský průkaz, správní poplatek je 100,- Kč

 • Výpisy z bodového hodnocení řidičů: mít u sebe platný občanský průkaz a platný řidičský průkaz, správní poplatek je 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další i započatou stranu.

 • agendy ISDS: zde můžete zřídit datovou schránku, zneplatnit staré přístupové údaje a požádat o nové, přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky, zneplatnění přístupu osobám: vždy mít platný občanský průkaz, znát IČO organizace, u datových schránek jsou zpoplatněny pouze některé agendy.

 • Konverze dokumentů: autorizovaná konverze dokumentů může být buď z elektronické verze do listinné nebo naopak, vždy je potřeba mít sebou potřebný dokument, správní poplatek je 30,- Kč za každou stranu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Matrika

Pro obec Moutnice vyřizuje veškeré záležitosti týkající se matriky OÚ Těšany v úřední dny

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů a technických průkazů vozidel

Městský úřad Židlochovice , ul. Nádražní 750, 667 01, v úřední dny.

Občanské průkazy, pasy - tel. 547 428 742, 547 428 743

Řidičské průkazy - tel. 547 428 731

Evidence vozidel - tel. 547 428 735

---------------------------------------------------------------------------------------------

Živnostenský úřad

Městský úřad Židlochovice, ul. Masarykova 100, Židlochovice, 667 01, v úředný dny.

Kontaktní telefon: 547 428 780

----------------------------------------------------------------------------------------------

Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně - kontaktní pracoviště Židlochovice

Kontaktní pracoviště Židlochovice, ul. Komenského 80, 667 01, v úřední dny.

Kontaktní telefon: 950 105 530

----------------------------------------------------------------------------------------------

Stavební úřad

Obecní úřad Sokolnice - Stavební úřad, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, v úřední dny.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Okresní správa sociálního zabezpečení

OSSZ Brno - venkov, Kounicova 14, 602 00 Brno

telefon na ústřednu: 541584111, základní informace, kontakty a úřední hodiny najdete ZDE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------