Nabídka:
První stárkovská zkouška

Hlavní stárci Lenka Dohnálková a Tomáš Gargula zvou všechny zájemce o stárkování na první

stárkovskou zkoušku, která se uskuteční v sobotu 1.7.2017 v 19:00 hodin v areálu SK Moutnice.