Nabídka:
Odvolána doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

S účinností od 14:00 hodin dne 22. srpna 2017 odvolal hejtman Jihomoravského kraje

JUDr. Bohumil Šimek "Dobu zvýšeného nebezpečí požáru", která byla vyhlášena dne 18. července 2017.

Toto rozhodnutí je platné na celém území Jihomoravského kraje.

ROZHODNUTÍ