Nabídka:
Výlukové jízdní řády - linka 109 a linka 612

Na webu obce jsou v rubrice „Průtah obce“ vloženy ve verzi pro tisk jak kompletní,

tak  i zjednodušené výlukové jízdní řády linky 109 a 612.

Kdo nemá možnost tisku, může si je vyzvednout v úředních hodinách na OÚ Moutnice.