Nabídka:
Nebezpečný odpad

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 30.9.2017 v době od 13:15 do 14:45 hodin ve sběrném dvoře .

Žádáme občany, aby nenaváželi odpad dříve!

Tekuté a sypké odpady budou odebírány v uzavřených obalech (plastových, kovových, papírových).

Dále se budou přebírat následující druhy odpadů: oleje, tuky, barvy, rozpouštědla, kyseliny, léky,

baterie, zářivky, ledničky, televizory, rádia, pračky, myčky, roboty, postřiky, pneumatiky a další.