Nabídka:
Hodové dozvuky

Datum konání akce:28.08.2017

Moutničtí stárci spolu s SK Moutnice a obcí Moutnice
Vás srdečně zvou na tradiční hody k příležitosti svátku sv. Jiljí.

Program:

- Pátek - 18:00 hodin - Stavění máje, hraje CM Šmytec
http://www.smytec.com/

- Sobota - 20:00 hodin - Předhodová zábava, hraje kapela Na2fáze
http://www.na2faze.cz/

- Neděle:
- 10:30 hodin - Hodová mše svatá
- 14:00 hodin - Požehnání
- 14:20 hodin - Průvod stárků obcí
- 16:00 hodin - Zpečetění stárkovského práva před OÚ Moutnice
- 16:30 hodin - Odpolední hodová zábava
- 20:00 hodin - Večerní hodová zábava
Po celý den hraje DH Liduška z Dolních Bojanovic
http://www.dhliduska.cz/

- Pondělí - 20:00 hodin - Hodové dozvuky, hraje kapela Kanci paní nadlesní http://www.kanci.net/
- 24:00 hodin - Půlnoční překvapení

Časy jsou pouze orientační

Těší se na Vás chasa Moutnice a  hlavní stárci Lenka Dohnálková a Tomáš Gargula!