Nabídka:
2012 _ Obecně závazná vyhláška č.1/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místních poplatcích