Nabídka:
Dotace z rozpočtu obce pro rok 2019

Formuláře ke stažení:

Žádost o finanční podporu z rozpočtu obce pro rok 2019

Vyúčtování dotace za rok 2019

 

Co a jak je nutné doložit:

1.stručný popis realizace projektu s celkovým vyhodnocením:  jedná se o popis projektu, který jste

  z dotace obce realizovali   a jeho stručné vyhodnocení, je nutné doložit na samostatném papíře A4

 

2.vyúčtování dotace: použít formulář „Vyúčtování dotace pro rok 2019"

 

3.doklady: kopie faktur, kopie paragonů a dalších dokladů, které je potřeba doložit k vašemu vyúčtování,

  kopie dokladů o úhradě faktur – výpisy z účtů, doklady o nákupu za hotové – kopie výdajových pokladních dokladů,

  příp. příjmový doklad od dodavatele

 

4.výroční zpráva za předchozí rok: tzn. že je potřeba doložit výroční zprávu v roce 2019 za rok 2018

 

Všechny účetní doklady, tzn. faktury, paragony, výpisy a další, které doložíte, budou dle článku IV, odstavec 7

podepsané a viditelně označeny větou prokazující použití dotace uvedením „hrazeno z dotace obce Moutnice

ve výši ………. Kč na základě smlouvy č. PS/2019“. Červeně označená místa je nutné doplnit dle Vaší smlouvy.

 

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů mě prosím kontaktujte osobně na OÚ Moutnice,

telefonicky na číslech 544 248 580 nebo 702 048 372, nebo e-mailem podatelna@oumoutnice.cz.