Nabídka:
Fotografie krojů

Vážení spoluobčané,

jak jste již byli informováni v posledním čísle Moutnického zpravodaje, region Cezava připravuje knihu

o tradicích a krojích také naší obce. Obracíme se na Vás s prosbou o dodání fotografií Vašich předků

v krojích při rodinných oslavách, hasičských slavnostech, moutnických hodech apod.

 

Fotografie přineste do konce srpna na obecní úřad, kde je oskenujeme a ihned vrátíme. 

Děkujeme za spolupráci.