Nabídka:
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, popř. odstranění dřevin