Nabídka:
Volba prezidenta České republiky

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Starosta Obce Moutnice podle § 34 odst.1 a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb.,

o volbě prezidenta republiky a o změně některých dalších zákonů oznamuje:

 

1. Volba prezidenta republiky se uskuteční:

v pátek 12. ledna 2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin

v sobotu 13. ledna 2018 v době od 8:00 do 14:00 hodin

Případné druhé kolo volby prezidenta se koná v pátek 26. ledna 2018

v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 v době od 8.00 do 14:00 hodin.

 

2. Místem konání voleb je zasedací místnost v budově Obecního úřadu Moutnice, Moutnice 277.

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost

a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).

Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.