Nabídka:
Den otevřených dveří

Městské víceleté gymnázium v Kloboukách u Brna pořádá ve čtvrtek 18.1.2018

v době od 13:00 do 17:00 hodin Den otevřených dveří.

Zájemci o studium mohou se svými rodiči zhlédnout prostory školy, získat informace

o studiu, pohovořit si se studenty, učiteli a vedením školy.