Nabídka:
Průtah - II. etapa - informace

Věc:  Informace k průtahu

Vážení obyvatelé domů ve směru na Těšany,

dovolte, abych Vás informoval o plánovaných pracech na stavbě II/380 Moutnice – průtah.

Od 15. 2. 2018 se začne s realizací II. etapy, od křižovatky na Velké Němčice po konec Moutnic ve směru na Těšany. Práce v tomto úseku je plánována jako úplná uzavírka, kdy bude odstraněn kompletně povrch vozovky i s podkladními vrstvami včetně chodníků, přeložky sítí do země apod. Rozsah prací tedy znemožní i přístup aut ze stávající hlavní sinice k Vašim nemovitostem. Počítejte tedy, že od tohoto data do cca 15. května 2018 nebudete mít přístup automobily ke svým nemovitostem z hlavní silnice (po tomto datu bude zprovozněna I. i II. etapa současně pro místní dopravu). Přístup pro pěší bude po celou dobu zachován.  Prosím, abyste využily odstavné parkoviště v jiných částech Moutnic pro své automobily – například u orlovny, u hřiště, před hospodou u Hložků (palety budou k 15. 2. odstraněny) apod. Polní cesta za stodolami bude po dobu stavby zpevněna a bude možno odstavit své automobily podél této komunikace. Tato komunikace bude sloužit pro zásobování stavby i výrobního areálu.

Další omezení se týká svozu odpadů. Jelikož se do uzavřených částí nedostane ani svozová firma, prosím, abyste ve svozové dny přistavili své popelnice na jedno z vyznačených míst viz. přiložený plánek. Zde jsou domluvena se svozovou firmou svozová místa pro Vaše domy. Je nutné si označit své popelnice tak, abyste si je mezi sebou nevyměnili! Pokud je pro Vás náročné dostat popelnice na svozová místa, kontaktujte nás na obecním úřadě a obecní zaměstnanci Vám s popelnicemi ve svozové dny pomohou (připomínám nutnou jednoznačnou identifikaci popelnic).

Jakékoli připomínky ke stavbě u vašich nemovitostí, jsme připraveni řešit přímo na místě stavby, kde se budeme snažit najít řešení ke spokojenosti všech zúčastněných stran.

Závěrem prosíme o trpělivost a toleranci během výstavby.

 

S pozdravem,

Ing. Antonín Vymazal,  starosta obce

Foto: