Nabídka:
Platba odpadů

Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku za odpady je do konce března.

Posledním dnem pro úhradu je čtvrtek 29.3.2018.

Po tomto datu již nebude uznaná sleva a bude účtován poplatek v plné výši 600,- Kč.