Nabídka:
Očkování psů

MVDr. Ryba provede v sobotu 14.04.2018 v době od 10:00 do 11:00 hodin očkování psů proti vzteklině.

Očkování proběhne v místnosti technického zázemí (stodola) obecního úřadu.

Cena 1 dávky je 150,- Kč, agresivním psům dejte náhubek.

Za zvýhodněnou cenu 250,- Kč můžete nechat naočkovat psa proti všem důležitým chorobám

včetně vztekliny. K vyznačení vakcíny si vezměte očkovací průkaz.

Mladí psi obdrží očkovací průkaz zdarma.