Nabídka:
Platba daně z nemovitých věcí

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí zaslané Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj:

- veřejná vyhláška je zveřejněna na úřední desce OÚ Moutnice (zveřejněno 26.4.2018)

- informace k zasílání složenek pro platbu daně

- nová služba FÚ

- informace ke zpřístupnění hromadného předpisu