Nabídka:
Informace k volbám do zastupitelstev obcí

INFORMACE PRO POLITICKÉ STRANY, NEZÁVISLÉ KANDIDÁTY A SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ KANDIDUJÍCÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA OBCE VE DNECH 5. A 6. ŘÍJNA 2018

Kandidátní listiny předkládají politické strany, nezávislí kandidáti a sdružení nezávislých kandidátů

registračnímu úřadu nejpozději do 16:00 hodin 31. července 2018.

Registračním úřadem pro naši obce je Městský úřad Židlochovice.

 
Počet členů zastupitelstva: 15
 
Počet potřebného počtu podpisů na peticích:
Počet podpisů pro nezávislé kandidáty: 47
Počet podpisů pro sdružení nezávislých kandidátů: 82