Nabídka:
Sběr nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 20.10.2018 od 13:15 do 14:30 hodin ve sběrném dvoře.

Žádáme občany, aby nenaváželi odpad dříve!

Tekuté a sypké odpady budou odebírány v uzavřených obalech (plastových, kovových, papírových).

Dále se budou přebírat následující druhy odpadů:

oleje, tuky, barvy, rozpouštědla, kyseliny, léky, baterie, zářivky, ledničky,

televizory, rádia, pračky, myčky, roboty, postřiky, pneumatiky apod.