Nabídka:
Uzavírka v obci Blučina

Zahájení uzavírky ulice Hřbitovní – pondělí 5. 11. 2018 od 9:00 hodin.

Termín uzavírky bude od 5. 11. (9:00) do 14. 12. 2018.

Název stavby:

  • I/416 – Blučina Průtah, IV. stavba

Organizace dopravy:

  • jedná se o úplnou uzavírku silnice II/416 v intravilánu obce Blučina
  • objízdní trasa bude vedena od obce Měnín po silnici III/4169 na křižovatku se silnicí III/41610, po které pokračuje dále přes obce Otmarov až do obce Rajhradice. Zde na křižovatce se silnicí III/41617 na tuto odbočí a pokračuje do obce Rajhrad, kde na křižovatce se silnicí II/425 na tuto odbočí a pokračuje přes Rajhradice až na křižovatku se silnicí II/416, kde objízdní trasa končí
  • tato objízdná trasa je obousměrná a bez rozlišení typu vozidel

Doplňující informace:

  • občanům s trvalým pobytem v Blučině, dopravní obsluze a autobusové dopravě bude vjezd do ulice umožněn
  • žádáme obyvatele, aby dbali pokynů zhotovitele při výměně obrubníků tak, aby nedošlo k jejich poškození

Více informací na www.blucina.cz.