Nabídka:
Poděkování

Ve dnech 15. – 16.12.2018 probíhala v místní Orlovně výstava betlémů a misijní jarmark.

Děkujeme spoluobčanům za podporu této akce a za vysokou návštěvnost.

Dobrovolný příspěvek činil 20 858,- Kč a byl věnován na zdravotní péči dětem v Tanzánii, v diecézi Mbeya.

Děkujeme a přejeme všem požehnané Vánoce.

                                                                          pořadatelé