Nabídka:
10.4.2019

1. Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 13.4.2019 od 13:15 do 14:30 hodin ve sběrném dvoře. Žádáme občany, aby nenaváželi odpad dříve! Tekuté a sypké odpady budou odebírány v uzavřených obalech (plastových, kovových, papírových). Dále se budou přebírat následující druhy odpadů: oleje, tuky, barvy, rozpouštědla, kyseliny, léky, baterie, zářivky, ledničky, televizory, rádia, pračky, myčky, roboty, postřiky, pneumatiky apod.

2. Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 11.4.2019 od 7:00 hodin bude probíhat čištění vozovky. Prosíme občany, aby auta v tuto dobu nebyla zaparkovaná na podélných stáních a kolem silnice. Děkujeme.

3. Přijďte si uplést vlastní pomlázku. V sobotu 13.4.2019 ve 14:00 hodin před Orlovnou. Těšíme se na Vás.

4. Srdečně zveme na květný pátek 12. dubna 2019. V 17:00 hodin od fary v Moutnicích půjde průvod s křížovou cestou. V 18:00 hodin u novostavby kaple v Nesvačilce bude poutní mše svatá (v případě deště v sále obecního úřadu). Obřady květné neděle začínají v neděli 14.4.2019 v 10:00 hodin u základní školy.

5. Vedoucí pošty oznamuje občanům, že ve čtvrtek 11.4.2019 bude dopoledne zavřeno. Otevřeno od 13:00 hodin.