Nabídka:
Upozornění!

Informace od zákonného zástupce žáka (p. Kirchové z Lovčiček, dcera ve 2 tř.), že na autobusové zastávce

"Otnice, U Marků" měl ve středu 10.4.2019 po skončení vyučování někdo lákat dívky, že je sveze domů.

Podrobnosti:

- světle modré či šedé auto (patrně model pic-up)

- starší pán, prošedivělé kratší vlasy

- říkal, že je policista a že je svaze

Maminka byla upozorněna na vhodnost upozornění na Policii ČR.

Tato informace došla ze ZŠ Otnice.