Nabídka:
Volby do Evropského parlamentu - informace

Volby do Evropského parlamentu - základní informace 

 

1)  Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu Moutnice:

       v pátek dne 24. května  2019 v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin

       v sobotu dne 25. května 2019 v době od   8:00 hodin do 14:00 hodin

 

2)  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu Evropské unie, prokáže svou totožnosti a občanství jiného členského státu a že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

3) Přenosná urna: občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou do volební místnosti dostavit a budou chtít odvolit, mají možnost nahlásit se předem do pátku 24. května 2019 na OÚ Moutnice nebo v pátek 24. května přímo ve volební místnosti. V sobotu dopoledne se k nim pak dostaví členové volební komise s přenosnou urnou.

 

4) Voličské průkazy: občané, kteří chtějí volit, ale v době voleb nebudou ve volebním okrsku podle místa svého trvalého pobytu (tj. nebudou se zdržovat v Moutnicích), požádají OÚ Moutnice o vydání voličského průkazu.

          a) písemně: písemná žádost musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději do pátku 17. května 2019 do 14:00 hodin. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem nebo zaslaná v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

          b) osobně: nejpozději do středy 22. května 2019 do 16:00 hodin v kanceláři obecního úřadu. Občan předloží planý občanský průkaz, podepíše žádost a bude mu vystaven voličský průkaz. 

 

5) Zveřejnění výsledků voleb: ihned po ukončení hlasování ve volbách do EP na území ČR, tj. v sobotu ve 14:00 hod., zahájí okrsková volební komise sčítání hlasů a výsledky hlasování předá Českému statistickému úřadu. Výsledek hlasování může být zveřejněn až po ukončení hlasování ve všech členských státech EU, tj. v neděli po 23. hodině.

 

Informace zveřejněné podle zákona, jsou uveřejněny na úřední desce Obecního úřadu Moutnice.