Nabídka:
Upozornění - oprava místních komunikací

Oprava místních komunikací:

V pátek (26.7.2019) se bude provádět pokládka na vyfrézovaná místa. Prosíme občany, aby na tyto místa nevjížděli

a nechali vrstvu řádně vytuhnout. Následně v pondělí (29.7.2019) bude provedena finální vrstva,

kdy bude platit stejné omezení. Žádáme občany o respektování těchto pokynů a děkujeme za ochotu a spolupráci.