Nabídka:
Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 21.9. od 13:00 do 14:15 hodin

ve sběrném dvoře. Žádáme občany, aby nenaváželi odpad dříve!

Tekuté a sypké odpady budou odebírány v uzavřených obalech (plastových, kovových, papírových).

Dále se budou přebírat následující druhy odpadů: oleje, tuky, barvy, rozpouštědla, kyseliny, léky, baterie, zářivky,

ledničky, televizory, rádia, pračky, myčky, roboty, postřiky, pneumatiky apod.