Nabídka:
VINAŘI

Úvodní stránka > Spolky a sdružení > VINAŘI >

Vinařský spolek VINUM BONUM MORAVIAE - Vinaři Moutnice

- byl založen v roce 1997 deseti moutnickými vinaři za účelem zvelebení a rozšíření vinařství v naší obci. První společnou akcí byla ve stejném roce uspořádaná Mikulášská výstava archivních vín, kterou spolek pořádá každý druhý rok dodnes. Dále se již tradicí stalo „Svěcení vína“ pořádané každoročně 27. prosince na sv. Jana, lednový  Vinařský krojový ples a vinařský servis na různých kulturních a sportovních akcích v obci. Za dobu existence spolku bylo vysazeno v katastru obce asi 8 hektarů nových vinic  a vzniklo několik registrovaných vinařství. Členové spolku se minimálně jednou měsíčně scházejí u některého člena, aby navzájem okoštovali a zhodnotili svá vína a průběžně pracují na organizaci svých akcí.

Všichni vinaři spolku vás zvou na setkání na našich akcích i ve svých sklepech.

E-mail: vbmmoutnice@gmail.com

Předseda spolku: Pavel Žáček  tel: 602 785 662

Místopředseda:    Alois Dohnálek

Jednatel:               Stanislav Žáček

Hospodář:             František Ryšavý

Pokladník:             Aleš Nekvapil          

Propagace:           Jiří Novotný