Nabídka:
Kříž 1

Úvodní stránka > O obci > Pamětihodnosti > Kříže > Kříž 1 >

Kříž za benzinovou pumpou

Tento kříž se nachází u státní silnice Hodonín - Brno, cca 300 m za benzinovou pumpou směr Brno.

Kříž patří obci Moutnice, jeho horní část je litinová a do spodní pískovcové části je vložena deska s nápisem.

Na patě kříže se nachází socha Panny Marie se sepjatýma rukama, na vrcholu kříže tělo umučeného Ježíše Krista.

Dle nápisu tento byl tento kříž postaven v roce 1854 a v roce 1864 opraven.

V současné době chystá obec Moutnice velkou opravu tohoto kříže.

Naše rodačka paní Marie Fialová nám poskytla zajímavé vzpomínky, které se k tomuto kříži váží:

 

"Kříž umístěný naproti bývalé drůbežárny postavili moutničtí občané a moje babička Anežka Králová se o něho starala.

Na každé Vánoce, Velikonoce, Boží Tělo a hody ho zdobila květinami a věnečky. Já jako desetileté děvče

jsem ji s výzdobou velice ráda pomáhala. kříž je vysoký, proto jsem musela vylézt nahoru já a pak jsem

věnečky uvazovala. Musely být uvázané pevně, aby je vítr neodnesl. Babičce se zdálo, že ten kříž

je takový opuštěný, a proto se rozhodla, že k němu zasadí dva stromy, z každé strany jeden.

Objednala si je u pana jahody, který v té době fungoval jako nákupčí. Co kdo ve vesnici potřeboval, 

to pan Jahoda obstaral. Těm stromům musí být dnes (rok 2019) nejméně 70 let. V roce 1948 babička zemřela

a o kříž se začala starat moje maminka paní Marie Zámečníková, rozená Králová. O kříž jsme se starali tak

jako moje babička až do roku 1968."

 

Nápis na desce:

                                                             Tento kříž obec  MOUTNICKÁ

                                                                  Zbudovala v roce 1857

                                                                   A opravila v roce 1867