Nabídka:
Kříž 5

Úvodní stránka > O obci > Pamětihodnosti > Kříže > Kříž 5 >

Kříž u silnice směr Velké Němčice

 

Tento kříž najdete u hlavní silnice směr Velké Němčice. Pokud budete vyjíždět z naší obce, je po pravé straně.

Kříž patří k rodině Žáčkových, Moutnice čp. 12. Nechali ho vybudovat Barnabáš a Marie Žáčkovi v roce 1890.

Dědeček p. Zdeňka Žáčka se vrátil z 1. sv. války a zajetí až v roce 1920. Oba jeho synové ve válce zahynuli. 

On založil novou rodinu a měl opět dva syny. Důvod stavby kříže už nepředal.

I když se dožil vysokého věku, „chyběla“ v rodině jedna generace.

 

Nápis na kříži:

 

                                             Pojďtež ke mně všickni kteříž pracujete

                                                 a obtíženi jste a já vás občerstvím

                                                                     Mat XI.28

                                                              Ku cti a chvále Boží

                                                   postavili Barnabáš Žáček a Maria

                                                                      jeho žena

                                                                          1890