Nabídka:
Kříž 8

Úvodní stránka > O obci > Pamětihodnosti > Kříže > Kříž 8 >

Kříž na Prašnicích

Tento kříž stojí v poli u cesty, na mírném kopečku naproti bývalého JZD, v současnosti Agro MONET.

Historii kříže nám pověděla naše rodačka, paní Eva Ostrovská:

 

"Na Prašnicích, parcele patřící k domu čp. 97 (dnes vlivem uskutečněných pozemkových úprav došlo

k posunutí některých parcel), nechali postavit kříž Pánu Bohu na poděkování za uzdravení a dar života

svého syna, mého dědečka Josefa Janouška, Moutnice čp. 97 jeho rodiče - Josef a Barbora Janouškovi.

Dědeček trpěl obrnou, v té době smrtelnou chorobou. S Boží pomocí přežil, ale dopadal na jednu nohu.

Jeho rodiče, ačkoliv nebyli majetní, nechali na svém poli na poděkování postavit tento kříž. Ke zbudování došlo

zhruba ke konci 19.století. Kříž přečkal přechod fronty v roce 1945, přečkal i těřžkou techni JZD, která jezdila kolem,

ale tento kříž nepoškodila. Zhruba před 20 lety byl kříž poničen, parně vandaly. Očitý svědek viděl mladé chuligány,

kteří kříž poničili. Můj manžel, tehdy již vážně nemocný, se okamžitě ujal oprav a kříž znovu postavil. Každou sobotu

až do své smrti ke křížku jezdil a vozil tam květiny. Říkal nám všem, ať pokračujeme dále.

Nyní se o kříž včetně výzdoby stará rodina mého syna Roberta Ostrovského."