Nabídka:
Víceúčelové hřiště

Rekonstrukce víceúčelového hřiště

Víceúčelové hřiště - Oranžové hřiště

V letošním roce schválila rada obce opakovanou žádost o dotační titul "Oranžové hřiště" Nadace ČEZ. 

Byla nám schválena dotace ve výši 150 000,- Kč.

Stávající tartasnový povrch, který měl mít životnost maximálně 15 let, již ve své 17. sezóně ohrožuje

své uživatele na zdraví. Nově je zde položena umělá tráva III. generace, tzv. Playcomfort.

 

Poděkování patří také Jihomoravskému kraji, kde nám byla schválena na rekonstrukci víceúčelovéh hřiště

individuální dotace ve výši 200 000,- Kč.

 

Rekonstrukce díky dotacím byla zahájena v červnu letošního roku.

Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného hřiště bylo naplánováno na pondělí 17.7.2017.

Po úvodní řeči pana Ing. Antonína Vymazal - starosty obce, byla slavnostně přestřihnutá páska

a umožněn vstup do prostor oranžového hřiště. Pro děti  zde byly nachystány soutěžní disciplíny.

Moutničtí volejbalisté, kteří se shcázejí pravidelně každé úterý a pátek si hned zahráli na novém

povrchu volejbal. Muži pak povrch otestovali fotbálkem. 

Děkujem všem, kteří přispěli k organizaci slavnostního aktu otevření hřiště i těm, co se aktivně

zapojili do sportovních klání.