Nabídka:
Obec na mapě

Moutnice a Rozařín na historických mapách

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1298. Obec tvoří původně samostatné vesnice Moutnice a Rozařín, k jejichž dobrovolnému spojení došlo 25. června 1951.

Müllerova mapa Moravy z roku 1716

Na počátku 18. století. Pět desetiletí před prvním vojenským mapováním zachycuje podrobně krajinu Českých zemi s mnoha údaji zeměpisné, hospodářské, názvoslovné a kulturní povahy. Měřítkoh větší než 1:200 000.

 

I. vojenské mapování – Josefské

1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace), měřítko 1: 28 800

Důstojníci vojenské topografické služby projížděli krajinu na koni a mapovali metodou "od oka", tj. pouhým pozorováním v terénu. Jeden důstojník za léto zmapoval až 350 km2. Velká pozornost byla věnována komunikacím, řekám, potokům i umělým strouhám, využití půdy (orná půda, louky, pastviny atd.) i různým typům budov - kostely, mlýny.

 

II. vojenské mapování - Františkovo

1836-1852, měřítko 1: 28 800

Obsah mapy je v podstatě totožný s I. vojenským mapováním, přidány byly pouze výšky trigonometrických bodů, avšak zobrazovaná situace se velmi liší. Mapy II. vojenského mapování vznikaly v době nástupu průmyslové revoluce a rozvoje intenzivních forem zemědělství, kdy vzrostla výměra orné půdy za 100 let o 50% a lesní plochy dosáhly u nás historicky nejmenšího rozsahu.

 

III. vojenské mapování - Františko-josefské

1876-1878, měřítko 1 : 25 000

Jelikož Františkovo mapování již nestačilo požadavkům armády rakouské monarchie na přesné a hlavně aktuální mapy, r. 1868 rakouské ministerstvo války rozhodlo o mapování novém. Jeho podkladem se opět staly katastrální mapy, oproti II. vojenskému mapování je vylepšeno znázornění výškopisu – nejen šrafami, ale také vrstevnicemi a kótami.

pro srovnání překrytí mapy III. vojenského mapování se současností:

 

Mapa z počátku 19. století

 

Letecká mapa z roku 1953

 

Letecká mapa ze současnosti

 

Letecký pohled na Moutnice - roky 2011 - 2015, další letecké fotky Moutnic najdete ZDE.