Nabídka:
2. místo v soutěži Stavba roku Jihomoravského kraje 2018

2. místo v soutěži Stavba roku Jihomoravského kraje 2018

Starosta obce Ing. Antonín Vymazal převzal ve čtvrtek v podvečer z rukou hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka ocenění za stavbu II/380 Moutnice – průtah, která byla hodnocena 2. místem v kategorii Dopravní a inženýrské stavby. 1.místo v této kategorii získala stavba - Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov, liniová železniční dopravní stavba s rozpočtem 522,3 mil. Kč a 3. místo II/379 Deblín – Tišnov, liniová stavba, okres Brno – Venkov s rozpočtem 234 mil. Kč.

Dvanáctičlenná odborná porota v čele s rektorem VUT v Brně, panem prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc. posoudila přihlášená díla podle jejich funkčnosti, celkové koncepce, architektonických hodnot, kvality prací, začlenění do okolí a dalších zvláštních předností.

Další členové poroty: Ing. Petr Hýbler, prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Mgr. Václav Božek, Ing. Josef Gogela, Ing. Jiří Březa, CSc., Ing. Dalibor Obořil, Ing. Radoslav Holý, prof. Ing. arch. Alois Nový, doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc., doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc., Ing. Zdeněk Kotol.