Nabídka:
Stavba „Moutnický p., ř. km 6,265 - 7,833, Moutnice, Těšany, oprava toku a bet. objektu“

Vážení občané,

společnost Povodí Moravy, s.p. Vás tímto informujieo tom, že v první polovině září zahájí stavební práce na stavbě „Moutnický p., ř. km 6,265 - 7,833, Moutnice, Těšany, oprava toku a bet. objektu“, stavba bude realizována do konce tohoto roku. V současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele.