Nabídka:
Informace ZŠ Těšany

Prosíme rodiče žáků ZŠ Těšany, aby sledovali pravidelně webové stránky školy – pedagogové vytvořili na stránkách sekci domácí příprava, kde jsou zadány domácí úlohy a práce žákům jednotlivých ročníků. Úlohy a studijní materiály budou pravidelně vkládány vždy v úterý a v pátek. Prosíme rodiče, aby dohlédli na své děti a na plnění zadané domácí přípravy. Děkujeme za spolupráci a pochopení a přejeme všem pevné zdraví. Vedení školy.“