Nabídka:
Obecní úřad a Stavební úřad Sokolnice

V souvislosti  s Usnesením Vlády ČR ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového opatření, s účinností ode dne

16. března 2020 do 24. března 2020, je omezen rozsah úředních hodin Obecního úřadu a Stavebního úřadu

Sokolnice následovně:

pondělí a středa v době od 8.00 – 11.00 hodin.

Dále prosíme o omezení osobního kontaktu na minimum, preferujeme telefonický kontakt,

žádosti prosím posílat datovými schránkami, případně poštou.