Nabídka:
Informace o novém usnesení vlády ČR - nákupy pro seniory nad 65 let

Vláda na mimořádném zasedání schválila několik nových opatření v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru.

Nově je upraven čas k nákupu pro seniory nad 65 let.

Speciálně se vyčlenil čas k nakupování potravin, a to od 7:00 do 9:00 hodin.

Od 20. března 2020 vláda zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin,

lékáren a drogerií všem osobám mimo seniory nad 65 let, a to v čase od 7:00 do 9:00 hodin.

Výjimku mají majitelé a zaměstnanci prodejny.