Nabídka:
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Moutnice

Ředitelka školy upozorňuje rodiče budoucích prvňáčků, že zápis do 1.ročníku proběhne v tomto

roce elektronicky. Žádosti o přijetí můžete podávat v termínu od 1. 4. do 20. 4. 2020.

Veškeré informace i formuláře si prosím přečtěte na webových stránkách školy v odkaze aktuality:

https://www.skolamoutnice.cz/aktuality/

Společně se sejdeme, až budou ukončena mimořádná opatření.