Nabídka:
Likvidace jednorázových roušek

Dle doporučení Státního zdravotního ústavu (SZÚ) platí pro obyvatele následující instrukce:

V domácnosti by občané použité jednorázové ochranné roušky měli vložit do pevného

plastového pytle a pevně zavázat. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého plastového pytle a opět zavázán.

Odpad lze odložit pouze do směsného komunálního odpadu.

Je nutné zásadně dávat odpady zejména roušky do dvou plastových pytlů, které se pevně zaváží

a následně odloží do černé popelnice na směsný komunální odpad.