Nabídka:
Usnesení vlády ČR

Vláda na mimořádném zasedání schválila několik nových opatření v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru. 

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření,

kterým se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání

či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin.

Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit kontakty

s jinými osobami na nezbytně nutnou míru.

Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou osob,

s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu.