Nabídka:
Nouzový stav - co vše je aktuálně platné

Souhrn aktuálních opatření během nouzového stavu, které se týkají běžného života občanů:

 

NOUZOVÝ STAV 

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. vyhlásila na území České republiky nouzový stav na dobu od 14:00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

 

OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU

- s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hodin do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hodin se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
 • cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
 • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 • výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,
 • pobytu v přírodě nebo parcích, cest zpět do místa svého bydliště a pohřbů.

- s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hodin do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hodin se nařizuje osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou:

 • výše uvedených případů omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru

- dále se do 11. dubna 2020 nařizuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou: 

 • členů domácnosti
 • výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
 • účasti na pohřbu

-  a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné

 

ROUŠKY:

od 19. března 2020 od 00:00 hodin se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa); k ochraně je možné využít:

 • respirátor
 • roušku
 • ústenku
 • šátek
 • šál
 • nebo jiné prostředky, které brání šíření kapénkové infekce

- od 30. dubna 2020 udělila vláda výjimku na děti do dvou let věku a řidiče, kteří jsou v motorovém vozidle sami - nemusí mít roušku

 

MALOOBCHODNÍ PRODEJ:

s účinností od 14. března 2020 od 06:00 hodin platí zákaz maloobchodního prodeje na tržnicích a tržištích

s účinností od 25. března 2020 od 6:00 hodin do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hodin se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen: 

 • potravin
 • pohonných hmot a paliv
 • hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží
 • lékárny, prodejny a výdejny zdravotnických prostředků
 • prodeje malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata
 • brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin, časopisů, tabákových výrobků
 • opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob
 • odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích, prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím
 • prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, květinářství
 • provozování pohřební služby
 • provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví
 • prodej textilního materiálu a textilní galanterie
 • servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti
 • realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

s účinností od 27. března 2020 od 6:00 hodinse zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách nevztahuje na:

 • zámečnictví a servis dalších výrobků pro domácnost
 • opravy, údržba a instalace strojů a zařízení pro domácnost
 • provozovatelé pohřebišť, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských ostatků do uren
 • myčky automobilů

od 25. března 2020 od 00:00 hodin se zakazuje všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2 v čase mezi 8:00 až 10:00 hodinou s výjimkou osob starších 65 let věku a jejich nezbytného doprovodu, držitelů průkazu ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobním poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru;

- všem provozovatelům maloobchodních prodejen s prodejní plochou nižší než 500 m2 se od 25. března nařizuje seniory nad 65 let a držitele průkazu ZTP/P nad 50 let při prodeji upřednostnit

všem provozovatelům maloobchodních prodejen se doporučuje dezinfikovat nákupní košíky a vozíky po každém použití a kliky nebo madla dveří alespoň jednou za hodinu;

s účinností ode dne 25. března 2020 od 6:00 hodin do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hodin se nařizuje, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček)

 

VEŘEJNÉ AKCE:

- od 13. března 2020 od 6:00 hodin byl rozšířen původní zákaz pořádání akcí s účastí veřejnosti; až do odvolání jsou zakázány divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob; dále je zakázána rovněž přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – v posilovnách, na koupalištích, v soláriích, saunách a dalších wellnes službách, v hudebních a společenských klubech, zábavních zařízeních, veřejných knihovnách a galeriích; dále se zákaz přítomnosti rozšířil i na bazény a turistická informační centra

 

STRAVOVACÍ SLUŽBY:

s účinností od 24. března 2020 od 6:00 hodin do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hodin se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení

 

DALŠÍ SLUŽBY:

s účinností od 24. března 2020 od 6:00 hodin do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hodin se zakazuje:

 • provoz heren a kasin
 • autoškol
 • taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny
 • samoobslužných prádelen a čistíren
 • přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů v provozovnách
 • poskytovatelé služeb – vnitřní i venkovní sportoviště

 

JÍZDENKY ČD:

s platností od 16. března 2020 od 00:00 hodin byl pozastaven prodej jízdních dokladů průvodčími ve vlacích Českých drah, cestující bez jízdních dokladů budou vyzváni k jejich zakoupení elektronickou cestou, a pokud to nebude možné, budou cestující přepraveni i bez jízdního dokladu

 

DOKLADY:

Na základě usnesení vlády, občané, kterým po 1.3.2020 skončila platnost dokladů, nemají dočasně během stavu nouze povinnost zažádat o vydání nového dokladu ve lhůtě do 15 dnů. Celé znění stanovaska Ministerstva vnitra najdete ZDE.

 

ZAŘAZENÍ KORONAVIRU NA SEZNAM NAKAŽLIVÝCH NEMOCÍ:

 • vláda schválila novelu nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin s tím, že na seznam nakažlivých lidských nemocí byl nově doplněn koronavirus SARS-CoV-2
 • to znamená, že úmyslné šíření nového koronaviru bude nově trestným činem.

 

Přehled všech platných opatření (cestování, zdravotnictví, státní hranice atd.) najdete ZDE.