Nabídka:
Městský úřad Židlochovice

Oznámení o provozu Městského úřadu Židlochovice v úřední dny

(v souvislosti s prevencí šíření epidemie nemoci COVID-19)

 

Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 03. 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, byl pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví, v souvislosti s prokázáním výskytu nemoci Covid – 19, vyhlášen nouzový stav. V návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. 15757/2020-3 ze dne 09. 04. 2020 s účinností od 20. 04. 2020 je třeba dodržovat následující pravidla provozu úřadu:

 

  1. omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců a dalších úředních osob s adresáty veřejné správy na nezbytně nutnou úroveň takto:
  • upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům v úředních hodinách platících před vyhlášením nouzového stavu;

 

Úřední hodiny pro veřejnost:  Pondělí a středa  8:00 hodin - 17:00 hodin.

 

Městský úřad Židlochovice neumožňuje rezervaci předem prostřednictvím internetu, na místě je k dispozici vyvolávací systém. V případě naplnění předpokládané denní kapacity klientů, bude systém zablokován a klienti nebudou obslouženi.

 

Vstup veřejnosti do budov Městského úřadu Židlochovice mimo úřední dny a stanovené hodiny není po dobu trvání nouzového stavu umožněn.

 

  • zajišťování příjmu dokumentů prostřednictvím elektronické adresy podatelny - podatelna@zidlochovice.cz (podatelna přijímá i podání bez ověřeného el. podpisu, za podmínky, že tato podání jsou podávána na adresu el. podatelny), datovými schránkami, Českou poštou;

 

  • minimalizace osobního kontaktu a jeho nahrazení jinými formami (písemný, elektronický, telefonický), je-li to možné, a to i mezi zaměstnanci uvnitř jednotlivých budov (mezi sebou);

 

  • striktní používání roušek, rukavic, hygiena rukou a používání dezinfekčních přípravků; klienti jsou povinni dostavit se, v případě osobního vyřízení žádosti, vybaveni ochrannými pomůckami (rouška, rukavice);

 

  • provádění zvýšených hygienických opatření v místě provozu (desinfekce pracovních ploch, klik, tlačítek výtahů, zábradlí, sdílených psacích potřeb;

 

  1. při osobním kontaktu přijetí opatření zabraňující přímému kontaktu bez bariéry do 2 metrů (je-li to možné), vytvoření podmínek pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry (je-li to možné), zabránění shlukování osob na chodbách nebo v čekací zóně

 

Kontakty pro přijímání a vyřízení žádostí - podatelna:

547428746 –  bronislava.srncova@zidlochovice.cz

          helena.nejezchlebova@zidlochovice.cz

 

Kontakty pro přijímání a vyřízení žádostí v agendě občanských průkazů a cestovních dokladů:

547 428 743 – eva.valkova@zidlochovice.cz

547 428 742 – ivana.ginova@zidlochovice.cz

 

Kontakty pro přijímání a vyřízení žádostí v agendě matriky:

547428744 –   lenka.tesarova@zidlochovice.cz

 

Kontakty pro přijímání a vyřízení žádostí v agendě řidičských průkazů:

547428731 – ivana.palaskova@zidlochovice.cz

                      leona.valova@zidlochovice.cz

 

Kontakty pro přijímání a vyřízení žádostí v agendě evidence vozidel:

547428735 – jarmila.smutna@zidlochovice.cz

         radoslava.sordylova@zidlochovice.cz

547428737 – zdenek.cetl@zidlochovice.cz

 

Kontakty pro přijímání a vyřízení žádostí v agendě správních činností v dopravě:

547428790 – tatana.luksova@zidlochovice.cz

 

Kontakty pro přijímání a vyřízení žádostí v agendě odboru sociálního:

547427331 – iva.tycova@zidlochovice.cz

547427332 – hana.zajicova@zidlochovice.cz

547427334 – dagmar.spunarova@zidlochovice.cz

 

Odbor životního prostředí a stavební úřad:

547728760 – milan.komenda@zidlochovice.cz

547428775 – vaclav.suchanek@zidlochovice.cz

 

Odbor obecní živnostenský úřad:

547428780 – simona.sebkova@zidlochovice.cz

 

Odbor vnitřní správy:

547428740 – ludmila.cermakova@zidlochovice.cz

547428745 – jana.krispinova@zidlochovice.cz

 

Odbor dopravy:

547428724 – dagmar.kratochvilova@zidlochovice.cz

547428732 – radek.sotnar@zidlochovice.cz

 

Odbor finanční:

547426031 – radmila.kafkova@zidlochovice.cz

 

Odbor investic a místního hospodářství:

547426044 – katerina.cmarkova@zidlochovice.cz