Nabídka:
Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 2.5.2020 v době od 13:00 do 14:15 hodin ve sběrném dvoře.

Žádáme občany aby odpad nenaváželi dříve!

 

Pravidla od svozové firmy, která je nutná dodržet:

1. Všechny osoby budou mít po celou dobu pohybu v místě předávání odpadu zakryta ústa a nos rouškou

    či jinými ochrannými prostředky a odpad budou předávat v rukavicích.

2. Osoby stojící ve frontě budou dodržovat odstup minimálně dva metry.

3. Minimální odstup dvou metrů bude zachováván i ve vztahu k pracovníkům přebírajícím odpad.

4. Předávat odpad bude vždy pouze jedna osoba, výjimečně dvě a to pouze v případě těžkých odpadů

    či velkých zařízení.

5. Čekající ve frontě bude předávat odpad až na základě pokynu pracovníka FCC Česká republika, s.r.o.,

     tj. po odchodu osoby, která předávala odpad před ní.     

6. Obec zajistí po celou dobu mobilního sběru nejméně jednoho pracovníka na koordinaci

    a dodržování výše uvedených opatření. 

7. V případě nedodržení těchto pravidel nebude odpad převzat.   

 

PRACOVNÍCI FCC ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., DĚKUJÍ VŠEM ZA DODRŽOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL

„SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME“