Nabídka:
Výsledky přijímacího řízení do 1. třídy ZŠ Moutnice

Ředitelka školy zveřejnila výsledky přijímacího řízení do 1.ročníku základní školy - tabulka

s registračními čísly je zveřejněna v odkaze Úřední deska – dokumenty,

zde: https://www.skolamoutnice.cz/dokumenty-skoly/

V případě přerušení správního řízení se čeká na dodání zbývajících dokumentů.

Přerušení bude trvat po dobu nezbytně nutnou. Na tomto místě bude také zveřejněna pozvánka ke společnému setkání

po znovuotevření školy.