Nabídka:
Zápis dětí do mateřské školy Moutnice

Ředitelka základní a mateřské školy Moutnice upozorňuje rodiče, že zítra (v pátek 15.5.2020)

končí možnost podání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy. 

Všechny další informace najdete na webu školy v dokumentu Zápis do MŠ  - forma a kritéria na webovém odkaze:

https://www.skolamoutnice.cz/materska-skola2/

 

Součástí přihlášky musí být podepsané dokumenty:

- žádost o přijetí do MŠ

- čestné prohlášení rodičů

- kopie očkovacího průkazu

 

Dokumenty můžete posílat naskenované na zsmoutnice@centrum.cz nebo do schránky základní školy.

Více informací na čísle 602 560 815.