Nabídka:
Podání vysvětlení k udělování svátostí

Svátostné návštěvy nemocných jsou možné jen pro skutečně nemohoucí, ostatní budou obslouženi

v kostele, jak je to správné.

 

Televizní přenos nemůže nikdy zastoupit fyzickou účast na bohoslužbách.

 

Děkujeme za pochopení!

Za správu farnosti PhDr. Mgr. René Strouhal, farář.