Nabídka:
Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 26.9.2020 v době od 13:00 do 14:15 hodin na sběrném dvoře.

Žádáme občany, aby nenaváželi odpad dříve!

Tekuté a sypké odpady budou odebírány v uzavřených obalech (plastových, kovových, papírových).