Nabídka:
Volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu ČR

Volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu ČR se budou konat ve dnech 2. a 3. října 2020 .

Volit se bude v zasedací místnosti obecního úřadu.

V pátek 2. října v době od 14:00 do 22:00 hodin.

V sobotu 3. října v době od 8:00 do 14:00 hodin.

 

Základní informace pro voliče:

  • je zapotřebí dodržovat přiměřené doporučené rozestupy (týká se i voličů před volební místností)
  • před vstupem do volební místnosti bude nachystána desinfekce na ruce
  • voliči vstupují do volební místnosti v roušce
  • voliči předloží volební komisi doklad totožnosti a na vyzvání volební komise odkryjí obličej, po ztotožnění opět volič roušku nasadí
  • voliči s karanténou nebo izolací nepůjdou k běžným volebním komisím, mají zvláštní způsob hlasování
  • doporučujeme využít vlastní psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku

 

Přenosná volební urna:

Občané, kteří se ze zdravotních důvodů (ne v karanténě!) nemohou do volební místnosti dostavit a chtějí volit, mají možnost

nahlásit se předem na OÚ Moutnice. V sobotu 2. října 2020 se k nim pak dostaví členové volební komise s přenosnou urnou.