Nabídka:
Městský úřad Židlochovice - omezení úředních hodin

V souvislosti s usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření dojde k omezení úředních hodin

na pondělí a středu v maximálním rozsahu 5 hodin v daném dni.

 

Pondělí  9:00 – 11:00 a 14:00 – 17:00 hodin

Středa    9:00 – 11:00 a 14:00 – 17:00 hodin

 

Toto nařízení je platné od ode dne 12. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin.

 

 

V úřední dny ve vymezeném čase budou klienti obslouženi a jejich žádost bude vyřízena pouze

po předchozí e-mailové či telefonické dohodě s určeným pracovníkem daného odboru,

jenž stanoví konkrétní čas dostavení se klienta k vyřízení žádosti.

 

Klienty si budou vyřizující osoby osobně vyzvedávat před budovou úřadu.

Klienti jsou povinni dostavit se, v případě osobního vyřízení žádosti, vybaveni ochrannými pomůckami (rouška, rukavice).

 

Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí - podatelna:

547428746 –  bronislava.srncova@zidlochovice.cz

          helena.nejezchlebova@zidlochovice.cz

 

Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí v agendě občanských průkazů a cestovních dokladů:

547 428 743 – eva.valkova@zidlochovice.cz

547 428 742 – ivana.ginova@zidlochovice.cz

 

Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí v agendě matriky:

547428744 –   lenka.tesarova@zidlochovice.cz

 

Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí v agendě řidičských průkazů:

547428731 – ivana.palaskova@zidlochovice.cz

                     leona.valova@zidlochovice.cz

 

Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí v agendě evidence vozidel:

547428735 – jarmila.smutna@zidlochovice.cz

         radoslava.sordylova@zidlochovice.cz

547428737 – zdenek.cetl@zidlochovice.cz

 

Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí v agendě správních činností v dopravě:

547428790 – tatana.luksova@zidlochovice.cz

 

Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí v agendě odboru sociálního:

547427331 – iva.tycova@zidlochovice.cz

547427332 – hana.zajicova@zidlochovice.cz

547427334 – dagmar.spunarova@zidlochovice.cz

 

Odbor životního prostředí a stavební úřad:

547728760 – milan.komenda@zidlochovice.cz

547428775 – vaclav.suchanek@zidlochovice.cz

 

Odbor obecní živnostenský úřad:

547428780 – simona.sebkova@zidlochovice.cz

 

Odbor vnitřní správy:

547428740 – karolina.stankova@zidlochovice.cz

547428745 – jana.krispinova@zidlochovice.cz

 

Odbor dopravy:

547428724 – dagmar.kratochvilova@zidlochovice.cz

547428732 – radek.sotnar@zidlochovice.cz

 

Odbor finanční:

547426031 – radmila.kafkova@zidlochovice.cz

 

Odbor investic a místního hospodářství:

547426044 – katerina.cmarkova@zidlochovice.cz